(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Yoon & Yang chuẩn bị ký hợp đồng nhận chuyển giao công nghệ từ đối tác Hàn Quốc. Trong hợp đồng đối tác gửi sang có điều khoản, pháp luật áp dụng đối với hợp đồng này là pháp luật Hàn Quốc.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Yoon & Yang đề nghị giải đáp, việc áp dụng pháp luật Hàn Quốc cho hợp đồng theo thỏa thuận trên có phù hợp với pháp luật Việt Nam không? Theo Luật Chuyển giao công nghệ mới, có phải hợp đồng chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài buộc phải áp dụng pháp luật Việt Nam?

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Hiện nay, Luật Chuyển giao công nghệ 2006 vẫn còn hiệu lực, nếu các bên ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ trước ngày 1/7/2018 thì tuân thủ theo Luật Chuyển giao công nghệ 2006.

Trong trường hợp các bên ký kết hợp đồng sau ngày 1/7/2018 thì tuân thủ theo Luật Chuyển giao công nghệ 2017.

Về việc áp dụng pháp luật trong các hợp đồng chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài, căn cứ Khoản 3, Điều 22 Luật Chuyển giao công nghệ 2017; căn cứ Điều 3 và Điều 683 Bộ luật Dân sự, hợp đồng chuyển giao công nghệ là một trong những giao dịch dân sự, do vậy, khi ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, Công ty TNHH Yoon & Yang và đối tác Hàn Quốc có thể áp dụng pháp luật Hàn Quốc nếu cả 2 bên cùng thống nhất áp dụng và các quy định về chuyển giao công nghệ của pháp luật Hàn Quốc không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chuyển giao công nghệ , hợp đồng , pháp luật , nước ngoài