(Chinhphu.vn) – Mẹ của bà Trần Thị Kim Ngân (TP. Hà Nội) đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và thuộc đối tượng được quỹ BHYT chi trả 80% chi phí khám, chữa bệnh. Mẹ của bà bị mắc bệnh suy tủy xương, chi phí điều trị hàng tháng là 8 triệu đồng.

Bà Ngân hỏi, trường hợp mẹ của bà có được hưởng chế độ BHYT chi trả 95% không? Nếu được thì đề nghị xét duyệt ở đâu, cần những thủ tục gì?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề bà Ngân hỏi như sau:

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (6,9 triệu đồng) thì từ lần khám bệnh sau sẽ không phải thực hiện đồng chi trả. Tuy nhiên, cần lưu ý, số tiền đồng chi trả chỉ tính đối với các chi phí thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Ví dụ, mẹ của bà Ngân sử dụng loại thuốc điều trị ung thư có chi phí sử dụng là 6 triệu đồng/tháng; thuốc được quỹ BHYT chi trả 50%, tương ứng 3 triệu đồng/tháng. Số tiền cùng chi trả mỗi tháng sẽ là 3 triệu đồng x 5% = 150.000đ.

Trường hợp toàn bộ số tiền 8 triệu đồng mà không có chi phí nào thuộc các loại thuốc, dịch vụ kỹ thuật phải giới hạn tỷ lệ như nêu trên thì mỗi tháng, số tiền cùng chi trả của mẹ bà Ngân sẽ là 8 triệu đồng x 5% = 400.000 đồng. Đến thời điểm số tiền cùng chi trả đủ 6,9 triệu đồng thì từ lần khám, chữa bệnh sau trong năm đó, mẹ của bà sẽ không phải đồng chi trả nữa.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khám chữa bệnh , trợ cấp , bảo hiểm y tế , ung thư