(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Vũ Nguyễn (Đà Nẵng) dự định nhập khẩu lô hàng gồm bao cao su và miếng dán hạ sốt theo loại hình tạm nhập, tái xuất. Hàng hóa nhập khẩu được bán tại cửa hàng miễn thuế.

Ông Vũ Nguyễn hỏi, 2 mặt hàng trên có phải xin giấy phép chuyên ngành không? Nếu có thì công ty phải xin những loại giấy phép chuyên ngành nào? Cơ quan nào cấp phép?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Mặt hàng bao cao su và miếng dán hạ sốt hiện nay không phải xin giấy phép nhập khẩu theo quy định của Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Về nội dung tạm nhập, tái xuất đề nghị ông nghiên cứu thêm Chương III, Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của của Luật Quản lý ngoại thương và liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 69/2018/NĐ-CP , thiết bị y tế , giấy phép nhập khẩu