(Chinhphu.vn) - Ông Phan Thanh Lương (Quảng Ninh) làm việc tại 1 doanh nghiệp Nhà nước. Đến ngày 23/2/2014 ông Lương đủ 55 tuổi và có thời gian đóng BHXH là 37 năm 8 tháng, làm việc trong điều kiện bình thường. Nếu đến tháng 2/2014 ông viết đơn xin nghỉ việc hưởng lương hưu thì đơn vị phải làm những thủ tục gì, ông có bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi không?

Vấn đề ông Lương hỏi, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu, điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, mức lương hưu hàng tháng được quy định tại các Điều 50, Điều 51, Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu

Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Mức lương hưu hằng tháng

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định nêu trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

Trường hợp ông Phan Thanh Lương đang làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước, có thời gian đóng BHXH là 37 năm 8 tháng, làm việc trong điều kiện bình thường. Đến ngày 23/2/2014 ông sẽ đủ 55 tuổi. Theo thông tin ông Lương cung cấp được biết, ông không làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; cũng không làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên do vậy tuổi nghỉ việc hưởng lương hưu là đủ 60 tuổi.

Nếu sức khỏe của ông Lương bị suy giảm, ông có thể yêu cầu doanh nghiệp lập hồ sơ gửi đi giám định khả năng lao động. Trường hợp Hội đồng giám định y khoa kết luận ông Lương bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, ông sẽ được Công ty làm thủ tục và đề nghị cơ quan BHXH giải quyết cho hưởng lương hưu với mức thấp hơn, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước 60 tuổi thì giảm 1%. Thời gian nghỉ hưu trước tuổi 60 là 5 năm thì mức lương hưu hàng tháng của ông bị trừ 5%.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

 

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội