(Chinhphu.vn) – Bà Hoàng Thị Hằng ký hợp đồng lao động từ 1/8/2019 đến ngày 1/6/2020 tại trường mầm non tư thục tỉnh Đắk Lắk, do dịch Covid-19 nên trường đã tạm hoãn hợp đồng lao động và bà đã nghỉ làm, không hưởng lương từ ngày 3/2/2020 đến ngày 30/4/2020. Bà Hằng hỏi, bà có thuộc diện được hưởng trợ cấp hay hỗ trợ từ tỉnh không?

Về vấn đề này, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương- Bộ LĐTBXH trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm 1 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP và Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thì người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020;

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Như vậy, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg chỉ quy định hỗ trợ người lao động làm việc tại các tổ chức, đơn vị được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Nội dung câu hỏi của bà Hằng chưa đầy đủ thông tin về mô hình hoạt động của trường, do đó đề nghị bà đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và trường hợp cụ thể của mình để thực hiện.

Hiện nay, một số tỉnh, thành phố đã có chính sách mở rộng hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khác bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Đề nghị bà Hằng liên hệ với địa phương để được hướng dẫn và thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Covid-19 , Nghị quyết số 42/NQ-CP , Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg