(Chinhphu.vn) – Ông Đức Bình (Quảng Ninh) công tác tại 1 bệnh viện tuyến huyện. Đơn vị ông được dùng ngân sách Nhà nước để mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh. Sở Y tế đã đồng ý cho đơn vị ông mua sắm thiết bị, giá trị dưới 1 tỷ đồng. Vậy, đơn vị ông có được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 5 tỷ đồng.

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Theo đó, việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Đấu thầu; chào hàng cạnh tranh