(Chinhphu.vn) - Việc mua sắm trực tiếp căn cứ vào hợp đồng của địa phương khác phải theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Luật Đấu thầu.

Sở Y tế tỉnh Sơn La đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu mua dược liệu và vị thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Sơn La.

Sở dự kiến lựa chọn phương thức mua sắm trực tiếp theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, căn cứ vào kết quả đấu thầu rộng rãi mua dược liệu và vị thuốc cổ truyền của Sở Y tế tỉnh Lào Cai ngày 4/10/2016 (có thỏa thuận khung và hợp đồng đã ký kết) để mua sắm trực tiếp với giá gói thầu nhỏ hơn 130% so với gói thầu của Sở Y tế Lào Cai.

Ông Lường Văn Định, cán bộ của Sở Y tế tỉnh Sơn La hỏi, việc mua sắm trực tiếp căn cứ vào hợp đồng đã ký kết của địa phương khác có đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Thông tư số 11/2016/TT-BYT không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) trả lời như sau:

Đề nghị đơn vị nghiên cứu việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 11/2016/TT-BYT và Điều 24 Luật Đấu thầu.

Việc mua sắm trực tiếp căn cứ vào hợp đồng của địa phương khác phải theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Luật Đấu thầu, theo đó “Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó”.

Theo thông tin ông Định cung cấp, hợp đồng đã ký ngày 1/10/2016 của Sở Y tế Lào Cai đến nay đã quá 12 tháng nên không đủ điều kiện để mua sắm trực tiếp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: mua sắm trực tiếp , đấu thầu , rộng rãi