(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Trần Văn Sinh, đầu tháng 7/2014, gia đình ông Sinh có 3 người (bà ngoại, mẹ và bố của ông) đi thăm viếng mộ ông ngoại là liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Khi làm thủ tục thanh toán kinh phí thăm viếng, chỉ có bà ngoại và mẹ của ông Sinh được hỗ trợ, còn bố ông thì không. Ông Sinh hỏi, việc hỗ trợ như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Trần Văn Sinh như sau:

Trước ngày 20/7/2014, thủ tục, mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/1/2008 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. Mục I Thông tư này quy định đối tượng áp dụng gồm: Cha mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ (gọi chung là thân nhân liệt sĩ), người được thân nhân liệt sĩ uỷ quyền (có xác nhận của UBND cấp xã).

Khoản 1 Mục II Thông tư này quy định thủ tục, mức hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ như sau:

Căn cứ vào giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ và đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú, Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

Thân nhân liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại mỗi năm một lần cho không quá 3 người, mức chi cụ thể như sau:

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú: hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ.

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng:

- Hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nghĩa trang nơi an táng liệt sĩ về nơi cư trú.

- Hỗ trợ tiền ăn mức 50.000 đồng/ngày/người. Thời gian hỗ trợ theo khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến địa phương nơi có mộ liệt sĩ, cụ thể: Dưới 500 km: không quá 3 ngày; từ 500 km đến dưới 1.000 km: không quá 5 ngày; từ 1.000 km đến dưới 1.500 km: không quá 7 ngày; từ 1.500 km đến dưới 2.000 km: không quá 9 ngày; từ 2000 km trở lên: không quá 11 ngày.

Mức hỗ trợ từ ngày 20/7/2014

Kể từ ngày 20/7/2014, mức hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ áp dụng quy định tại  Điều 17 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 của liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Theo đó, hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh. Mức hỗ trợ mỗi năm một lần đi thăm viếng đối với một liệt sĩ như sau:

- Khoảng cách dưới 100 km: mức hỗ trợ 150.000 đồng/người.

- Từ 100 km đến dưới 300 km: mức hỗ trợ 300.000 đồng/người.

- Từ 300 km đến dưới 500 km: mức hỗ trợ 500.000 đồng/người.

- Từ 500 km đến dưới 1.000 km: mức hỗ trợ 800.000 đồng/người.

- Từ 1.000 km đến 1.500 km: mức hỗ trợ 1.100.000 đồng/người.

- Từ 1.500 km đến 2.000 km: mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.

- Từ 2.000 km trở lên: mức hỗ trợ 1.700.000 đồng/người.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ căn cứ vào xác nhận về việc thăm viếng mộ để thực hiện chi hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định.

Trường hợp ông Trần Văn Sinh phản ánh, vào đầu tháng 7 vừa qua, gia đình ông có 3 người gồm bà ngoại của ông (vợ liệt sĩ), mẹ của ông (con liệt sĩ) và bố của ông (chồng của con liệt sĩ) đi thăm viếng mộ liệt sĩ (liệt sĩ là ông ngoại của ông Sinh). Trước ngày 20/7/2014, chế độ hỗ trợ thăm viếng liệt sĩ áp dụng Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC, đối tượng áp dụng gồm: Cha mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ (gọi chung là thân nhân liệt sĩ), người được thân nhân liệt sĩ uỷ quyền (có xác nhận của UBND cấp xã). Đối tượng chính sách này khi đi thăm viếng mộ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại mỗi năm một lần cho không quá 3 người

Theo quy định đó, bố ông Sinh là chồng của con liệt sĩ, nếu không được thân nhân liệt sĩ ủy quyền (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã) thay mặt họ đi thăm viếng mộ liệt sĩ thì không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ. 

Chuyến đi thăm viếng mộ liệt sĩ đầu tháng 7/2014 vừa qua của 3 người trong gia đình ông Sinh, chỉ  có 2 người là vợ và con đẻ của liệt sĩ được hưởng hỗ trợ là đúng quy định. 

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.