(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Mai, hiện nay nếu muốn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, người dân phải đến Trung tâm việc làm của tỉnh, gây mất thời gian và chi phí đi lại, chưa kể có trường hợp sổ BHXH bị sai sót thì người dân lại phải đến cơ quan BHXH tỉnh để điều chỉnh. 

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, bà Mai đề nghị cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện cho người dân có thể đến cơ quan BHXH của huyện để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Việc làm và Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN thì việc tổ chức thực hiện chế độ BHTN hiện nay đang do 2 hệ thống cơ quan đảm nhiệm là: Trung tâm Dịch vụ việc làm, là nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết hưởng TCTN; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành các quyết định hưởng chế độ BHTN; cơ quan BHXH thực hiện việc thu, xác nhận quá trình đóng BHTN, cấp sổ BHXH và tổ chức chi trả các chế độ BHTN.

Trong quá trình tổ chức thực hiện và ghi sổ BHXH cũng không tránh khỏi một số sai sót phát sinh từ nhiều phía như: Người lao động và người sử dụng lao động cung cấp thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chậm dẫn đến việc thông tin ghi trên sổ BHXH không đúng, không kịp thời hoặc thậm chí do cơ quan BHXH cập nhật thông tin vào sổ BHXH không đúng nên cần thiết phải điều chỉnh lại để việc giải quyết chế độ BHTN đối với người lao động được đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Như vậy, trong trường hợp sổ BHXH bị sai lệch thông tin thì người lao động đề nghị cơ quan BHXH điều chỉnh lại. Và thời hạn giải quyết điều chỉnh là không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp điều chỉnh nội dung ghi sổ; không quá 10 ngày đối với trường hợp cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, mất sổ, hỏng sổ hoặc gộp sổ BHXH; không quá 45 ngày đối với trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc và cơ quan BHXH phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

BHXH Việt Nam đang rất nỗ lực để hạn chế các sai sót thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu, cấp sổ BHXH.

Về kiến nghị người dân ở đâu thì cơ quan BHXH của huyện đó đăng ký BHTN để thuận lợi cho người dân, BHXH Việt Nam xin tiếp thu để phản ánh với các cơ quan chức năng trong quá trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách BHTN.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bảo hiểm thất nghiệp , bảo hiểm xã hội , việc làm