(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Lê Thị Hồng Hoa, vừa qua cơ quan bà Hoa có trường hợp người lao động bị ốm trong những ngày nghỉ phép hàng năm và được bác sĩ cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH.

Tuy nhiên, theo trả lời của cơ quan bà Hoa, những ngày nghỉ phép năm người lao động được hưởng nguyên lương nên không được hưởng BHXH, vì thế cơ quan không làm thủ tục chi trả trợ cấp ốm đau từ quỹ BHXH cho người lao động. Bà Hoa đề nghị giải đáp, cơ quan bà áp dụng như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Hoa như sau:

Khoản 1 Điều 3 Luật BHXH quy định, BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.

Như vậy, khi người lao động do ốm đau phải nghỉ việc dẫn đến mất thu nhập (do không được trả lương) sẽ được quỹ BHXH chi trả trợ cấp ốm đau nhằm bù đắp cho phần thu nhập bị mất.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2012 thì người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

- 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật.

- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định nêu trên được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Theo đó, những ngày nghỉ hàng năm (còn gọi là nghỉ phép năm) quy định tại khoản 1 Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật Lao động, người lao động được hưởng nguyên lương, tức là những ngày nghỉ phép năm thu nhập từ tiền lương của người lao động không bị mất đi, vì thế trong những ngày nghỉ phép năm mà người lao động có một số hay toàn bộ ngày bị ốm sẽ không được hưởng trợ cấp ốm đau từ quỹ BHXH.

Người sử dụng lao động (nói chung), doanh nghiệp (nói riêng) không có căn cứ trả trợ cấp ốm đau (từ khoản 2% giữ lại khi đóng vào quỹ ốm đau, thai sản của BHXH hàng tháng) cho những ngày người lao động nghỉ phép năm hưởng nguyên lương, không mất thu nhập và BHXH sẽ không quyết toán cho khoản chi này.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: nghỉ phép năm , trợ cấp ốm đau , bảo hiểm xã hội