(Chinhphu.vn) – Mẹ của ông Lưu Văn Tâm là công nhân, đóng BHXH được 32 năm 2 tháng và nghỉ hưu năm 49 tuổi, mức hưởng lương hưu 70%. Quyết định ghi “được nghỉ hưu để hưởng BHXH từ ngày 1/2/2014", nhưng mẹ ông chỉ được tính hưởng lương hưu từ tháng 3/2014. Ông Tâm hỏi, việc giải quyết chế độ cho mẹ của ông có đúng quy định không?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời ông Tâm  như sau:

Đối tượng hưởng lương hưu

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động gồm các trường hợp sau:

- Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên khi nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 

- Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu khi nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên hoặc người lao động (cả nam và nữ) có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tính mức hưởng lương hưu

Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp người nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sau khi tính theo quy định này phải trừ đi 1% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp ông Lưu Văn Tâm hỏi, do ông chưa nêu đầy đủ các dữ kiện nên không thể trả lời việc tính mức hưởng lương hưu 70% và thời điểm hưởng lương hưu mà cơ quan BHXH giải quyết là đúng hay không.

Căn cứ vào quy định nêu trên và quá trình tham gia đóng BHXH, ông Tâm có thể  xem xét, đối chiếu hoặc xuất trình hồ sơ hưởng lương hưu của mẹ ông với cơ quan BHXH gần nơi ông cư trú để được giải thích cụ thể.

Chinhphu.vn