(Chinhphu.vn)Theo phản ánh của ông Phương Văn Hà (Hà Nội), mẹ đẻ của ông có công nuôi dưỡng liệt sĩ Phương Văn Sơn từ năm 7 tuổi. Nay, bố của liệt sĩ Sơn đã chết, vậy mẹ của ông Hà có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ không? Nếu được thì có được truy lĩnh từ trước đến nay không?
 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Hà như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi), thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ (là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên).

Trường hợp mẹ của ông Hà đủ điều kiện là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ và đã có tên trong Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ cùng với bố của liệt sĩ khi xác lập hồ sơ liệt sĩ mà chưa được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì được xem xét giải quyết truy lĩnh trợ cấp tiền tuất hàng tháng của liệt sĩ theo quy định tại từng thời điểm.

Trường hợp mẹ của ông nay mới được công nhận là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của liệt sĩ kể từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định.

Chinhphu.vn