(Chinhphu.vn)Ông Lê Tấn Cảnh (le.canhtan@...) sinh sống tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, bị ung thư cắt chân trái trên đầu gối. Ông Cảnh hỏi, trường hợp của ông có được Nhà nước hỗ trợ gì không? Nếu được, thì mức hỗ trợ như thế nào?

Về vấn đề này, ông Thái Phúc Thành, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau: .

Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Người khuyết tật được chia thành 3 mức độ: Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng và người khuyết tật nhẹ.

Chính sách đối với người khuyết tật quy định người khuyết tật được hỗ trợ và tạo điều kiện về học nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch; tham gia giao thông; tiếp cận thông tin, truyền thông, tiếp cận các công trình công cộng; người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được cấp thẻ BHYT; gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó, hoặc người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng; người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết,…

Để có căn cứ xác định là đối tượng được hưởng các chế độ cụ thể đối với người khuyết tật, ông Lê Tấn Cảnh cần liên hệ với chính quyền cơ sở (cấp xã) để được hướng dẫn về các thủ tục cần thiết, trước hết là xác định mức độ khuyết tật và thủ tục.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Người khuyết tật