(Chinhphu.vn) – Ông Lương Xuân Trường (luongxuantruong1953@...) tham gia Quân đội được 11 năm, đến năm 1994 làm việc tại trạm y tế xã, đóng BHXH đến tháng 5/2013 được giải quyết về hưu. Thời gian tính đóng BHXH là 31 năm, tính cả thời gian trong quân đội.

Tháng 12/2013 BHXH huyện Thường Tín (Hà Nội) thông báo đã giải quyết sai chế độ cho ông Trường nên tạm dừng hưởng lương hưu với lý do: Ông Trường đã được hưởng chế độ bệnh binh hàng tháng nên không được cộng nối thời gian trong quân đội. Vì vậy, ông chỉ được tính 19 năm 5 tháng tham gia BHXH trong quá trình công tác, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu nên yêu cầu ông Trường chờ hướng giải quyết từ BHXH thành phố. Tuy nhiên đến tháng 2/2014 ông Trường vẫn chưa nhận được trả lời, sau đó BHXH Thường Tín yêu cầu ông đóng thêm BHXH 7 tháng để đủ thời gian hưởng lương hưu.

Ông Trường có đề nghị BHXH cho ông đóng tiếp BHXH từ tháng 6/2013 đến 12/2013 để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng BHXH Thường Tín không chấp nhận, mà tính thời điểm đóng tiếp cho ông từ tháng 2/2014 đến tháng 8/2014.

Theo ông Trường, do việc giải quyết sai chế độ của BHXH, ông Trường phải chờ và bị chậm lương hưu đến tháng 9/2014. Nay, ông đã nghỉ hưu, sức khỏe không còn nhiều, lương hưu không có, lại bị truy thu số đã lĩnh từ tháng 5/2013 đến tháng 12/2013. Ông Trường đề nghị cơ quan chức năng cho biết hướng giải quyết thế nào là đúng?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời ông Lương Xuân Trường như sau:

Tại khoản 1, Điều 130 Luật BHXH quy định, người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH và những người khác có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của người sử dụng lao động, tổ chức BHXH khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về BHXH, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại BHXH cũng được quy định tại khoản 2 Điều 131 Luật BHXH và hướng dẫn cụ thể tại Điều 56 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ như sau:

- Người sử dụng lao động, thủ trưởng tổ chức BHXH các cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về BHXH của mình bị khiếu nại; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về BHXH đối với quyết định giải quyết khiếu nại mà người sử dụng lao động, Thủ trưởng tổ chức BHXH đã giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết và trong cùng thời gian đó người khiếu nại không khởi kiện tại toà án.

Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu về BHXH như sau:

- Khi phát hiện quyết định, hành vi về BHXH trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại gửi đơn đến người, tổ chức đã ban hành quyết định hoặc đã thực hiện hành vi đó;

- Khi nhận được đơn khiếu nại lần đầu, người, tổ chức có quyết định hoặc hành vi bị khiếu nại phải xem xét thụ lý và  giải quyết khiếu nại;

- Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trình tự, thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại lần hai về BHXH như sau:

- Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện tại Toà án;

- Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì khởi kiện tại Toà án;

- Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đối với thắc mắc của ông Lương Xuân Trường, đề nghị ông nên thực hiện quyền khiếu nại và làm các thủ tục, trình tự khiếu nại như quy định nêu trên để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội