(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông (VNPT Technology) về việc ký hợp đồng lao động đối với người lao động trong Công ty mẹ và các công ty con.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Bộ luật Lao động và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ thì người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải đảm bảo thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật.

Theo đó, người lao động có thể đồng thời ký hợp đồng lao động với Công ty mẹ (VNPT Technology) và các công ty con của Công ty này hoặc người lao động có thể ký hợp đồng lao động với các công ty con khác trong Công ty này, nhưng phải thực hiện đúng các quy định nêu trên.

Khi thực hiện hợp đồng lao động đối với số lao động nêu trên, thì Công ty mẹ và các công ty con phải thực hiện đầy đủ chế độ, quyền lợi của người lao động và chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, người lao động phải đảm bảo đúng các quy định tại khoản 3 Điều 30 Bộ luật Lao động và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên.

Ban Bạn đọc