(Chinhphu.vn) - Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con thì một người đại diện được gia đình, họ tộc liệt sĩ ủy quyền thờ cúng liệt sĩ sẽ được nhận trợ cấp thờ cúng. Việc chọn người đại diện hoàn toàn do gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ quyết định, nhà nước không can thiệp.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Đức Nhuệ, liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp có vợ là bà Lưu Thị Rơi, không có con chung, năm 1953 khi liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp hy sinh, bà Rơi tái giá và sinh 1 người con gái. Nay ông Nhuệ được bà Nguyễn Thị Lộc (người cháu gọi liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp bằng chú) ủy quyền làm thủ tục về trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, nhưng người con rể của bà Rơi làm đơn khiếu nại về việc này.

Ông Nhuệ hỏi, ông có phải là người thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp theo đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định “Người thờ cúng liệt sĩ là người con hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ; trường hợp không có hoặc không còn con thì là người được ủy quyền theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con thì một người đại diện được gia đình, họ tộc liệt sĩ ủy quyền thờ cúng liệt sĩ sẽ được nhận trợ cấp thờ cúng. Việc chọn người đại diện hoàn toàn do gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ quyết định, nhà nước không can thiệp. 

Trong trường hợp đang xảy ra tranh chấp thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp thì chưa có cơ sở để giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thờ cúng liệt sĩ , ủy quyền , trợ cấp