(Chinhphu.vn) - Nhà giáo có thời gian giảng dạy đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Ông Nguyễn Sơn Tùng (Hà Nội) có quá trình công tác tại trường Trung học Lương thực thực phẩm và Vật tư nông nghiệp, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Tháng 10/2002 - 28/2/2003: Là giáo viên hợp đồng mùa vụ (bắt đầu tham gia đóng BHXH từ tháng 1/2003); Từ 1/3/2003 - 30/6/2003: Tiếp tục ký hợp đồng mùa vụ làm giảng viên; Từ 1/9/2003 - 31/1/3004: Tiếp tục ký hợp đồng giáo viên mùa vụ; Từ tháng 2/2004 - 30/6/2004: Ký hợp đồng có thời hạn; Từ tháng 9/2004 - 31/1/2005: Ký hợp đồng giáo viên mùa vụ; Từ tháng 2/2005 - 8/2007: Là giáo viên hợp đồng; Từ tháng 8/2007: Được tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học, hưởng lương 2,34 (15.113); Từ tháng 8/2007 - 8/2008: Là giáo viên hợp đồng lần đầu; Từ tháng 8/2008 - 12/2014: Là giáo viên tại trường.

Ông Tùng hỏi, khoảng thời gian nào ông được hưởng phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo, từ tháng 1/2003 khi bắt đầu tham gia BHXH hay từ tháng 8/2007 sau khi được tuyển dụng viên chức?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông tư 68); Sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm: “Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập”.

Nhà giáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH có thời gian giảng dạy đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Ông Nguyễn Sơn Tùng đóng BHXH từ tháng 1/2003, thì đến tháng 1/2008 (nếu đóng BHXH đủ 60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , thâm niên , BHXH