(Chinhphu.vn) – Khi tham dự thầu, nhà thầu có thể căn cứ vào lợi thế, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu, có thể cao hoặc thấp hơn đơn giá do cơ quan Nhà nước công bố và có thể khác với đơn giá trong dự toán.

Bà Phạm Thị Lan (tỉnh Nam Định) đề nghị giải đáp một số nội dung về tính hao phí vật liệu trong đơn giá dự thầu, quy định về phê duyệt kế hoạch đấu thầu, cụ thể:

Khi dự thầu, công tác xếp đá khan không chít mạch theo mã hiệu AE12110 định mức 1776/QĐ-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng thì hao phí vật liệu đá hộc 1,2m3, nhưng trong chiết tính đơn giá nhà thầu dự thầu là 1,5m3. Bà Lan hỏi, khi chấm thầu, tổ chuyên gia giảm hao phí vật liệu dự thầu theo định mức của Bộ Xây dựng thì phần chênh lệch trên theo Luật Đấu thầu được coi là sửa lỗi hay hiệu chỉnh sai lệch?

Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để chủ đầu tư ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định.

Vậy, việc lựa chọn trực tiếp như nêu trên có cần phê duyệt kế hoạch đấu thầu không?

Theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, trường hợp theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng, trưng cầu của cơ quan tố tụng hoặc theo yêu cầu của hội đồng nghiệm thu Nhà nước thì cơ quan yêu cầu được phép chỉ định tổ chức tư vấn kiểm định theo quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Bà Lan muốn biết, việc lựa chọn tư vấn kiểm định như nêu trên có phải phê duyệt kế hoạch đấu thầu không? Đơn vị lựa chọn tư vấn kiểm định, ký hợp đồng kiểm định không phải là chủ đầu tư mà là cơ quan yêu cầu thì có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp nêu trong nội dung hỏi của bà Lan, khi tham dự thầu, nhà thầu có thể căn cứ vào lợi thế, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu, có thể cao hoặc thấp hơn đơn giá do cơ quan Nhà nước công bố và có thể khác với đơn giá trong dự toán.

Do đó, việc nhà thầu tính toán hao phí vật liệu đá hộc theo cách nào là quyền của nhà thầu không phụ thuộc vào định mức do Nhà nước quy định.

Liên quan đến nội dung của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP bà Lan có thể tham khảo ý kiến của Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 khi tiến hành lựa chọn nhà thầu phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

Chinhphu.vn