(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Văn Ưng (Quảng Ngãi) hỏi: Nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi có được tham gia gói thầu thiết kế - cung ứng vật tư thiết bị - xây lắp (EPC) cho chính dự án đó không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nhà thầu tham dự gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Đối với trường hợp của ông Ưng, nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu EPC của dự án.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự thầu , nhà thầu tư vấn