(Chinhphu.vn) – Bố của ông Trần Ngọc Hải (Hà Nội) là thương binh hạng 4/4, đã nghỉ hưu. Vừa qua, bố ông được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu giúp cách mạng Campuchia. Ông Hải hỏi, bố ông có được nhận tiền thưởng không, nếu có thì cơ quan nào có trách nhiệm chi trả?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tập thể, cá nhân được tặng thưởng “Huân chương Chiến công” theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng mà thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới được tặng Bằng, Huân chương và tiền thưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 và Điều 70 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Trường hợp cá nhân được tặng thưởng “Huân chương Chiến công” thành tích trong các cuộc kháng chiến hoặc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào là hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước mang ý nghĩa động viên tinh thần, hiện chưa có quy định về tiền thưởng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: huân chương chiến công , nhiệm vụ quốc tế , tiền thưởng