(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Chung Thủy (tỉnh Đắk Lắk) là giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Bà Thủy sinh con thứ 2 vào ngày 6/6/2017, trong dịp nghỉ hè. Bà Thủy hỏi, bà có được hưởng chế độ nghỉ sinh sau khi nghỉ hè không? Nghỉ hè xong mới báo sinh có được không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con là lao động nữ phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Do trong phản ánh bà không nêu rõ thời gian đóng BHXH nên đề nghị bà đối chiếu quy định trên để xem xét, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì sau khi bà sinh con, bà nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thai sản cho đơn vị sử dụng lao động hoặc trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc theo quy định tại Điều 102 Luật BHXH năm 2014 để được hưởng trợ cấp theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thai sản , sinh con , BHXH , trợ cấp