(Chinhphu.vn) - Trường hợp chim yến thuộc loài động vật hoang dã theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT thì dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo phản ánh của ông Trần Ngọc Thạch (An Giang), căn cứ quy định tại Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ thì dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung có quy mô từ 50 động vật hoang dã trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, có quy mô từ 5 động vật hoang dã đến dưới 50 động vật hoang dã thì lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ông Thạch hỏi, chim yến có phải là động vật hoang dã hay không? Hiện nay, việc đang phát triển rầm rộ việc xây dựng nhà yến để lấy tổ, vậy, việc xây dựng nhà yến có cần làm thủ tục môi trường hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định chim yến có phải là động vật hoang dã hay không được hướng dẫn tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trường hợp chim yến thuộc loài động vật hoang dã theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT, đối chiếu Mục 71 Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tác động môi trường , bảo vệ môi trường , động vật hoang dã , dự án đầu tư