(Chinhphu.vn) - Gia đình ông Nguyễn Văn Minh (tỉnh Hà Tĩnh) là gia đình liệt sĩ. Năm 2002, ông mua mảnh đất tại tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2010, bố và mẹ ông chết. Hiện ông Minh là người thờ cúng liệt sĩ, hàng năm ông vẫn được tặng quà lễ Tết và nhận tiền thờ cúng liệt sĩ.

Năm 2015, ông Minh làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông nhận được thông báo đóng thuế sử dụng đất là trên 62 triệu đồng. Gia đình ông thuộc hộ có thu nhập thấp, không có tiền để đóng. Ông Minh hỏi, trường hợp ông có phải hộ nghèo và được miễn, giảm số tiền thuế đất không?

Về vấn đề này, UBND huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến như sau:

Đối với hồ sơ nhận trước ngày 1/7/2014

Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong các trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Khoản 2, Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ quy định về giảm tiền sử dụng đất;

Tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

- Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ bổ sung Khoản 8 vào Điều 12 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “8. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

- Khoản 7 Điều 2 sửa đổi Khoản 2 Điều 13 về giảm tiền sử dụng đất của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất: "Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi tại Khoản 8 Điều 12 Nghị định này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai quyết định giao đất; công nhận (cấp giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng đất không phải là đất ở sang đất ở. Việc xác định hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội".

Đối với hồ sơ nhận từ ngày 1/7/2014

Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất;

Khoản 1; Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về miễn tiền sử dụng đất;

Khoản 1; Khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về giảm tiền sử dụng đất;

Việc miễn giảm, tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Thân nhân của liệt sĩ quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất”.

Theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 thì thân nhân sau đây của liệt sĩ được hưởng chế độ ưu đãi:

“Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ.

Vợ hoặc chồng liệt sĩ là người có quan hệ hôn nhân hợp pháp hoặc hôn nhân thực tế được pháp luật công nhận.

Trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được UBND cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Con liệt sĩ gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp và con ngoài giá thú theo quy định của pháp luật.

Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã thực sự nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn dưới 16 tuổi, đối xử như con đẻ, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.”.

Từ năm 2013 đến nay, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính của công dân về cơ bản đều được UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Minh (tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) cũng được thực hiện theo quy định.

Theo câu hỏi của ông Nguyễn Văn Minh, căn cứ theo các quy định nêu trên, cho thấy ông không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất và đã có phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số 340/VPĐKQSDĐ ngày 23/4/2014 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Vũ Quang; Chi cục Thuế huyện Vũ Quang đã ra thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước, với số tiền nộp là 62.780.000 đồng, trong đó tiền sử dụng đất ở 62.130.000 đồng, lệ phí trước bạ đất 650.000 đồng.

Thông báo đã được ông Nguyễn Văn Minh ký nhận. Mặc dù Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kế hoạch và Tài chính và UBND thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang đã đôn đốc nhiều lần nhưng đến nay ông Minh chưa chấp hành nộp số tiền trên và số tiền chậm nộp theo quy định vào ngân sách Nhà nước.

Chinhphu.vn
 

Từ khóa: tiền sử dụng đất , người có công , miễn , giảm