(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Xuân Chức (Ninh Bình) là con liệt sĩ, thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT, tuy nhiên, tên của ông trong Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ không trùng với tên trong Giấy khai sinh và Chứng minh nhân dân. Vậy, ông Chức cần làm thủ tục gì được điều chỉnh tên và hưởng chế độ BHYT đối với con liệt sĩ?

Về vấn đề này, UBND TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình trả lời như sau:

Thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, TP. Tam Điệp đã kịp thời thực hiện chế độ ưu đãi người có công theo quy định.

Riêng trường hợp Phạm Xuân Chức, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn gia đình bổ sung các loại giấy tờ cần thiết theo quy định và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt cấp thẻ BHYT cho ông Phạm Xuân Chức.

Chinhphu.vn


Từ khóa: Thẻ BHYT , con liệt sĩ