(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Giàu (tỉnh Hậu Giang) công tác tại Thanh tra huyện, đã được chuyển ngạch sang Thanh tra viên. Ông đã có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng và được giao phụ trách công việc kế toán của đơn vị từ năm 2014, nhưng chưa được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán.

Ông Giàu hỏi, ông có đủ điều kiện để được bổ nhiệm kế toán trưởng theo Thông tư liên tịch số 163/TTLT-BTC-BNV không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng như sau: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh; từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên đối với đơn vị kế toán ở cấp khác. Có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 2 năm trở lên đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên, từ 3 năm trở lên đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng.

Tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 quy định điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng như sau: Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 nêu trên; Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành; Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Theo đó, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng trong đơn vị kế toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên.

Chinhphu.vn