(Chinhphu.vn) – Bà Hà Thanh Hoa (Bạc Liêu) nghỉ hưu tháng 2/2018, đóng BHXH hơn 30 năm. Bà được trợ cấp một lần tính từ năm đóng BHXH thứ 31. Năm 2018, nữ nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi và có 30 năm đóng BHXH, nhưng năm 2019 chỉ yêu cầu có 25 năm đóng BHXH. Bà Hoa hỏi, vậy bà có được truy lĩnh tiền trợ cấp 1 lần của 5 năm chênh lệch không?

Lao động nữ nghỉ hưu phải có trên 30 năm đóng BHXH mới được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng có quy định nội dung:

Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH năm 2014 cộng với mức điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

Như vậy, Nghị định số 153/2018/NĐ-CP chỉ quy định điều chỉnh lại mức lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

Về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nữ hưởng lương hưu từ năm 2018 trở đi vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật BHXH năm 2014. Theo đó, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 cũng như năm 2019 phải có trên 30 năm đóng BHXH mới được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Do đó, việc tính hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của bà tính từ năm thứ 31 trở đi là đúng quy định của chính sách.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nghỉ hưu , trợ cấp một lần , BHXH