(Chinhphu.vn) – Gói thầu trước đó đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng, trường hợp phát sinh công việc mới thì công việc này sẽ hình thành gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo phản ánh của ông Thanh Phong (Bình Dương), Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư công trình lát vỉa hè, công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, UBND tỉnh chấp thuận cho phát sinh hạng mục san lắp mặt bằng, với giá trị dự toán gần 1,2 tỷ đồng (nguồn kinh phí lấy từ dự phòng phí của công trình).

Ông Phong hỏi, khi lập thiết kế hạng mục bổ sung chủ đầu tư có cần lập trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần thiết kế hạng mục bổ sung không (đơn vị tư vấn trước đã thanh toán, thanh lý hợp đồng)? Sau khi hạng mục bổ sung được phê duyệt, chủ đầu tư có được ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu vừa thi công xong không? Hay phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung và tổ chức đấu thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp của ông Phong, do gói thầu trước đó đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng nên đối với trường hợp phát sinh công việc mới thì công việc này sẽ hình thành gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Gói thầu , nghiệm thu , hạng mục bổ sung , thiết kế , thi công