(Chinhphu.vn) - Chế độ phụ cấp công vụ áp dụng đối với đối tượng là công chức được các cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương.

Năm 2001, ông Dương Văn Ổn (Hưng Yên) được Ban Tổ chức Tỉnh ủy quyết định tuyển dụng về công tác tại Tỉnh Đoàn, hưởng 85% lương, ngạch 01.003, bậc 1, hệ số 1,86, mức lương 332.010 đồng.

Năm 2002, ông Ổn được Tỉnh Đoàn quyết định bổ nhiệm công chức, hưởng 100% lương, ngạch 01.003, bậc 1, hệ số 1,86 mức lương 390.600 đồng. Năm 2009, ông có quyết định nâng lương lên hệ số lương 3,00.

Tháng 8/2010, ông Ổn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển và giới thiệu để bầu chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Tháng 9/2010, ông được UBND tỉnh quyết định phê chuẩn giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,7 mức lương tối thiểu.

Ông Ổn là cán bộ công chức luân chuyển từ tỉnh Đoàn sang Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nên từ năm 2012, ngoài hệ số lương, phụ cấp chức vụ, ông được hưởng 25% phụ cấp công vụ.

Tháng 5/2017, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức. Vì lý do khách quan Thường trực Tỉnh ủy có văn bản thông báo tạm thời ông không tham gia Ban chấp hành khóa 2017-2020 và đến tháng 8/2017, ông bị kỷ luật hình thức khiển trách. Kể từ đây ông không còn được hưởng phụ cấp công vụ 25%.

Tháng 1/2020, ông Ổn được phục hồi chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và được hưởng phụ cấp chức vụ nhưng không được hưởng phụ cấp công vụ như thời điểm trước đây.

Ông Ổn hỏi, việc ông không được hưởng phụ cấp công vụ 25% như trước có đúng không? Theo quy định hiện nay thì ông là công chức hay là viên chức?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Phạm vi và đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ được quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Theo đó, chế độ phụ cấp công vụ áp dụng đối với đối tượng là công chức được các cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Dương Văn Ổn liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hưng Yên để được giải đáp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp công vụ , hội chữ thập đỏ , công chức