(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thúy Mỹ (myatgtdt@...) là kế toán Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Tháp, đơn vị độc lập trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp. Ban ATGT chỉ có bà làm kế toán. Theo quyết định thì bà được bổ nhiệm làm Phụ trách kế toán và hưởng mức phụ cấp là 0,3.

Bà Mỹ hỏi, quyết định bổ nhiệm trên có đúng không? Trường hợp như đơn vị bà thì bổ nhiệm Kế toán trưởng hay Phụ trách kế toán là phù hợp và mức hưởng là bao nhiêu?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Mỹ như sau:

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND-TL ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp, Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp với vị trí là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Phó Trưởng ban là Giám đốc Công an tỉnh. Các Ủy viên Ban là đại diện các Sở ban ngành.

Các thành viên Ban ATGT tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định của Nhà nước.

Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực của Ban ATGT tỉnh, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải là Phó Trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh trực tiếp chỉ đạo và điều hành hoạt động của Văn phòng Ban.

Văn phòng Ban ATGT tỉnh là cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban, gồm có: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, công chức chuyên trách và công chức biệt phái từ các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh. Số lượng công chức chuyên trách, công chức biệt phái của Văn phòng do Trưởng ban quyết định theo đề nghị của các Phó Trưởng ban và Giám đốc Sở Nội vụ.

Về các vấn đề bà Nguyễn Thị Thúy Mỹ hỏi, theo mục 3.2, Phần II và mục 2, Phần V, Thông tư số 50/2005/TTLT-BTC-BNV của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ thì:

- Các đơn vị có khối lượng công việc kế toán không lớn chỉ bố trí một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm được phép bố trí người làm phụ trách kế toán. Người được bố trí làm phụ trách kế toán trong trường hợp này không bị hạn chế về thời gian làm phụ trách kế toán.

- Phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.

Đối chiếu quy định tại Điều 8, Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ, Ban ATGT tỉnh không phải là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh. Do vậy không có cơ sở xếp phụ cấp phụ trách kế toán Ban ATGT tỉnh bằng mức phụ cấp Trưởng phòng (Trưởng ban) cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp được kiện toàn theo Quyết định số 69/QĐ-UBND-TL ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp là một tổ chức đặc thù, với cơ cấu liên ngành, các thành viên Ban ATGT tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

Do khối lượng công việc kế toán không lớn, việc bố trí một người làm kế toán đồng thời là phụ trách kế toán, thuộc biên chế Văn phòng Ban ATGT tỉnh (cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban ATGT tỉnh) là có cơ sở.

Theo luật sư, căn cứ vào tương quan mức phụ cấp chức vụ của các chức danh trong Văn phòng thuộc Ban, cơ quan đã xếp phụ cấp phụ trách kế toán đối với bà Mỹ bằng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 3, hệ số 0,3 (quy định tại điểm d2, khoản 8, Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP), hoặc bằng với mức phụ cấp chức vụ Trưởng phòng của Chi cục thuộc Sở hệ số 0,3 (quy định tại mục 8, Phần I Bảng phụ cấp chức vụ ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) là phù hợp.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Giải đáp một số thắc mắc về phụ cấp kế toán

- Trường hợp nào hưởng phụ cấp phụ trách kế toán

Từ khóa: phụ cấp kế toán