(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Dũng công tác tại trường THPT Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông từ năm 2007 và đã hưởng phụ cấp thu hút. Năm 2010, ông được điều động đến trường THPT Phan Đình Phùng thuộc xã Đắk N'Dung, là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ông Dũng tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút đủ 60 tháng. Ông Dũng hỏi, trường hợp ông có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ nữa không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:

Ông Nguyễn Văn Dũng công tác tại trường THPT Đắk Song, huyện Đắk Song (là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) từ năm 2007 đến năm 2010 và đã được hưởng chế độ phụ cấp thu hút.

Ngày 28/5/2010, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 323/QĐ-SGDĐT điều động ông Dũng đến nhận công tác tại trường THPT Phan Đình Phùng, xã Đắk N'Dung (là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thuộc huyện Đắk Song và ông Dũng tiếp tục hưởng chế độ phụ cấp thu hút đủ 60 tháng.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp nhà giáo là người thuộc địa phương vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công tác tại cơ sở giáo dục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không thuộc đối tượng tiếp tục hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP (mặc dù trong thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhà giáo đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển từ cơ sở giáo dục này sang cơ sở giáo dục khác mà cơ sở giáo dục đó cũng ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Qua thẩm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông thì ông Dũng có hộ khẩu tại xã Đắk N'Dung, huyện Đắk Song nên ông Dũng không được tiếp tục hưởng chế độ thu hút theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đặc biệt khó khăn , phụ cấp thu hút , luân chuyển