(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Thuận (phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM) là lao động tự do, thất nghiệp hơn ba tháng nay, chưa được trợ cấp lần nào. Ông Thuận đã đến tổ trưởng xin giấy đề nghị hỗ trợ nhưng được đề nghị lên phường, phường lại yêu cầu về đăng ký với tổ trưởng.

Khu vực ông Thuận ở, nhiều người đã được nhận tiền hỗ trợ, còn phòng trọ của ông có ba người đều chưa được lĩnh trợ cấp. Ông Thuận hỏi trường hợp của ông có được lĩnh trợ cấp không? Nếu không thì có thể giải quyết cho ông về quê có được không?

Về vấn đề này, UBND phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM  trả lời như sau:

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Thuận không thuộc diện được lập danh sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

UBND phường Hiệp Thành đã lập danh sách hỗ trợ cho hộ gia đình, người dân theo Công văn số 2799/UBND-VX ngày 21/8/20221 của UBND Thành phố về việc tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hỗ trợ , hộ khó khăn , người lao động