(Chinhphu.vn) - Ông Lê Anh Tuấn (Thanh Hóa) đang công tác trong quân đội, có giấy phép lái xe do Cục Quản lý xe máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng cấp năm 2002, không có thời hạn. Ông Tuấn hỏi, ông muốn đổi sang giấy phép lái xe vật liệu PET có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Việc đổi giấy phép lái xe từ vật liệu giấy bìa sang vật liệu PET chỉ áp dụng đối với giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải quản lý.

Ông Lê Anh Tuấn đang là quân nhân chuyên nghiệp, có giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp thì không thuộc đối tượng phải đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET của Bộ Giao thông vận tải.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giấy phép lái xe , PET , quân nhân