(Chinhphu.vn) – Ông Trần Minh Hào (Thái Bình) là bác sĩ đa khoa, đã học xong cao học ngành y tế công cộng. Ông có đủ thời gian công tác, nhưng thiếu tiêu chuẩn bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ y khoa. Ông Hào hỏi, ông có được thi bác sĩ chính hay chức danh nghề y tế công cộng chính không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Khoản 6, Điều 3 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế có quy định: Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi có đủ các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi.

Do vậy, đề nghị ông Hào căn cứ vào các quy định của Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng, đối chiếu các tiêu chuẩn hiện có xem mình đáp ứng đủ các tiêu chuẩn điều kiện của chức danh nghề nghiệp nào thì đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chức danh nghề , ngành y tế , bác sĩ , y tế công cộng , viên chức