(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Nam Hải (Hà Nam) hỏi: Ba nhà thầu A, B, C cùng dự thầu gói thầu tư vấn, khảo sát theo hình thức đấu thầu rộng rãi và đều có 51% vốn góp của Y. Vậy 3 nhà thầu này có bị coi là có vốn góp của nhau không và có vi phạm về cạnh tranh trong quá trình đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, một trong các điều kiện để nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác cùng tham dự thầu là không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Trường hợp của công dân Nguyễn Nam Hải hỏi, đối với gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi thì các nhà thầu cùng tham dự thầu không cần tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh nêu trên.

Chinhphu.vn