(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Xuân Trọng (Đồng Tháp), bên mời thầu phát hành yêu cầu báo giá (chào hàng cạnh tranh rút gọn) cho 3 nhà thầu để nhà thầu làm hồ sơ chào giá. Các nhà thầu này đã gửi bản báo giá cho công ty X (tư vấn lập dự toán) làm cơ sở để lập dự toán.

Ông Trọng hỏi, trường hợp này bên mời thầu gửi bản yêu cầu báo giá (chào hàng cạnh tranh rút gọn) cho 3 nhà thầu trên để nhà thầu làm hồ sơ chào giá có vi phạm Luật Đấu thầu (tính minh bạch, cạnh tranh) không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Đối với vấn đề của ông Trọng, nhà thầu tham dự thầu chào hàng cạnh tranh (thông thường hoặc rút gọn) phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chào hàng cạnh tranh , hồ sơ chào giá , nhà thầu , bên mời thầu