(Chinhphu.vn) – Tháng 5/2016, công ty của bà Xuân Quỳnh (Hà Nội) ký hợp đồng với một số lao động, nhưng công ty báo tăng lao động muộn nên đến nay người lao động chưa có sổ BHXH. Đến hết tháng 6/2016, có 2 người nghỉ việc, 1 người đã có sổ BHXH từ trước và 1 người chưa có sổ BHXH.

Bà Quỳnh hỏi, trong trường hợp này, công ty sẽ báo giảm lao động cho nhân viên chưa được cấp sổ như thế nào? Công ty có phải nộp tiền BHXH tháng 7 cho những lao động này không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Quyết định số 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH TP. Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT trên địa bàn TP. Hà Nội, trong trường hợp này, công ty sẽ căn cứ vào Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động để lập biểu D02–TS (danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN) lên cơ quan BHXH để báo giảm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , giảm lao động , chốt sổ BHXH