(Chinhphu.vn) – Trường hợp với thư cam kết cung cấp tín dụng đóng kèm trong hồ sơ dự thầu chưa rõ ràng, ngoài việc yêu cầu nhà thầu làm rõ, giải thích thì bên mời thầu có thể liên hệ trực tiếp với bên phát hành thư cam kết cung cấp tín dụng cho nhà thầu để làm rõ theo quy định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (Nha Trang) làm việc tại đơn vị tư vấn đấu thầu, trong quá trình đánh giá E-HSDT (đấu thầu điện tử), ông gặp tình huống như sau:

Phần tài liệu để chứng minh năng lực kinh nghiệm tài chính của hồ sơ E-HSDT, nhà thầu scan bản gốc thư cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng không ghi ngày tháng phát hành và trong nội dung thư không ghi thời hạn hiệu lực của cam kết (chỉ ghi cam kết cấp tín dụng cho nhà thầu nếu trúng thầu). Khi đối chiếu với bản gốc thì phát hiện nhà thầu có ghi thêm ngày tháng phát hành. Ông Tuấn hỏi, trong tình huống này phải xử lý như thế nào cho đúng luật?

Trong phần đối chiếu tài liệu giữa bản scan và bản gốc có một số tài liệu về hồ sơ thiết bị chủ yếu để thi công không có bản gốc, chỉ có photo công chứng, vậy có được chấp thuận trong quá trình đánh giá không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với vấn đề của đơn vị ông Tuấn, trường hợp các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu đóng kèm trong hồ sơ dự thầu là chưa rõ ràng thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Riêng đối với thư cam kết cung cấp tín dụng, ngoài việc yêu cầu nhà thầu làm rõ, giải thích thì bên mời thầu có thể liên hệ trực tiếp với bên phát hành thư cam kết cung cấp tín dụng cho nhà thầu để làm rõ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Cam kết tín dụng , đấu thầu điện tử , nhà thầu , hồ sơ mời thầu