(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Phạm Minh Tuấn (Phú Thọ), hàng năm giáo viên thể dục sẽ được cấp quần áo, giầy, tất thể thao. Năm học 2014-2015, trường THCS nơi ông giảng dạy đã chi trả chế độ trang phục cho giáo viên bằng tiền mặt với số tiền là 200.000 đồng. Ông Tuấn cho rằng, mức chi trả như vậy không thoả đáng.

Ông Tuấn hỏi, trong các năm học 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016, mức giá trang phục cho giáo viên thể dục được hướng dẫn như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ trả lời như sau:

Đối với việc mua sắm trang phục theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 1384/BGDĐT-CTHSSV ngày 5/3/2013 (gửi các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân) hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể thao.

Theo đó, việc mua sắm trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Như vậy, việc hỗ trợ giáo viên dạy thể dục thể thao bằng tiền mặt để tự mua sắm trang phục là không đúng theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , thể dục thể thao , trang phục , 51/2012/QĐ-TTg