(Chinhphu.vn) – Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu.

Đơn vị của bà Nguyễn Thị Huế (Hải Phòng) đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án hạ tầng kỹ thuật, trong đó có gói thầu cung cấp và trồng cây xanh, có giá trị là 40 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT thì phần trồng và quản lý chăm sóc cây xanh thuộc gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng không có công việc cung cấp và trồng cây xanh. Như vậy, công việc cung cấp và trồng cây xanh không phải là hoạt động xây dựng.

Theo bà Huế, nếu đơn vị của bà xếp vào hình thức gói thầu xây lắp sẽ bất cập trong việc áp dụng hồ sơ mời thầu xây lắp, lựa chọn nhà thầu và phải yêu cầu nhà thầu ngoài đăng tải thông tin năng lực trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/. Ngoài ra còn phải đăng ký năng lực hoạt động xây dựng mà công việc cung cấp và trồng cây xanh không phải là hoạt động xây dựng.

Bà Huế hỏi, nếu gói thầu bao gồm cả công việc cung cấp và trồng cây xanh, đơn vị của bà xếp vào hình thức mua sắm hàng hóa có phù hợp không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 33 Luật Đấu thầu quy định việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Khoản 45, Khoản 25, Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định, dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này. Hàng hoá gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế. Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Đối với trường hợp của đơn vị bà Huế, việc phân chia dự án, dự toán và việc xác định loại gói thầu thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, nếu gói thầu chỉ bao gồm phần việc mua và trồng cây thì đây là gói thầu phi tư vấn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lựa chọn nhà thầu , dự án , phi tư vấn , gói thầu