(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Phạm Duy Hải (Sơn La) dùng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để thanh toán kinh phí xây dựng vỏ mộ quy tập hài cốt liệt sĩ từ địa phương khác về nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện, mua chậu cây cảnh đặt tại nghĩa trang. Ông Hải hỏi, việc sử dụng Quỹ như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ quy định, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được sử dụng để “Tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ”.

Như vậy, các nội dung công việc liên quan đến xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ được phép sử dụng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa , liệt sĩ , nghĩa trang liệt sĩ , đài tưởng niệm