(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Thanh Bình (TP. Hà Nội) có công nhân nữ bị sảy thai, phải nghỉ 20 ngày, công ty không đóng bảo hiểm. Ông Bình hỏi, tháng công nhân nữ nghỉ việc có được coi là có đóng BHXH không? Nếu công ty và bản thân công nhân không đóng BHXH, thì có coi là gián đoạn thời gian đóng BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 39 Luật BHXH quy định, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Trường hợp nếu công nhân công ty ông Bình nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên do bị sảy thai mà thời gian nghỉ theo đúng quy định tại Điều 33 Luật BHXH thì tháng đó người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH và được tính là thời gian đóng BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , đóng BHXH , thai sản , nghỉ việc