(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Loan (lotrinhxa@...) tốt nghiệp Trường Trung cấp nghề Công nghệ thông tin. Hiện tại bà Loan đang trong thời gian thử việc 3 tháng với mức lương 600.000đ/tháng tại bộ phận trực phòng máy tính và nhận email của một trường THPT ở tỉnh Đồng Tháp.

Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, sau khi hết thời gian thử việc nêu trên, nếu bà Loan đáp ứng được công việc thì bà Loan tiếp tục được thử việc thời gian 6 tháng, mức lương 800.000đ/tháng không phụ cấp, không bảo hiểm xã hội. Sau 6 tháng làm tốt thì tiếp tục thử việc 12 tháng chưa có mức lương.

Sau khi hết thời gian thử việc 12 tháng thì ký hợp đồng chính thức với mức lương cơ bản của Nhà nước quy định, hệ số 1. Bà Loan muốn biết, Nhà trường thực hiện thời gian thử việc đối với bà như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Loan hỏi như sau:

Hiện nay, việc tuyển dụng kỹ thuật viên vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp Nhà nước (trong đó có trường THPT công lập) thường được áp dụng một trong hai hình thức, đó là thực hiện việc tuyển dụng vào viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; hoặc hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Do thông tin bà Nguyễn Loan cung cấp chưa rõ việc bà được tuyển dụng vào làm việc tại nhà trường theo hình thức nào. Do vậy đề nghị bà Loan đối chiếu quy định để biết quyền lợi khi thử việc, tập sự.

Trường hợp được tuyển dụng theo hợp đồng lao động

Theo Điều 32 Bộ luật Lao động hiện hành, đã được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về HĐLĐ, đối với chức danh nghề cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ thời gian thử việc không được quá 30 ngày.

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó.

Hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động thông báo kết quả làm thử cho người lao động. Nếu đạt yêu cầu hai bên phải tiến hành ký kết HĐLĐ hoặc người lao động không được thông báo mà vẫn tiếp tục làm việc thì người đó đương nhiên được làm việc chính thức.

Tại Mục 4 Phần II Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp quy định, trường hợp ký HĐLĐ không xác định thời hạn, cá nhân trực tiếp làm hợp đồng được hưởng các chế độ, chính sách như cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; được áp dụng bảng lương hành chính quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang, để xếp lương theo ngạch và để làm các công việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, được điều chỉnh mức lương khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu hoặc theo thang bảng lương mới do cải cách chính sách tiền lương.

Chế độ tiền lương quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 đã được thay thế bằng Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Người có trình độ đào tạo trung cấp được xếp lương theo thang lương viên chức loại B tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Thang lương viên chức loại B có 12 bậc, hệ số lương bậc 1 là 1,86.

Trong thời gian thử việc 30 ngày, người thử việc có trình độ trung cấp được trả lương bằng 85% x 1,86 x lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1.050.000 dồng/tháng).

Trường hợp được tuyển dụng vào viên chức

Theo Điều 27 Luật Viên chức, người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự. Thời gian tập sự từ 3 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

Hiện nay thời gian tập sự, đối với viên chức có trình độ đào tạo trung cấp là 6 tháng.

Khoản 1, Điều 22 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Người có trình độ đào tạo trung cấp được xếp lương theo thang lương viên chức loại B tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Thang lương viên chức loại B có 12 bậc, hệ số lương bậc 1 là 1,86.

Trong thời gian tập sự 6 tháng, người tập sự có trình độ trung cấp được trả lương bằng 85% x 1,86 x lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng).

Cụ thể, trường hợp bà Nguyễn Loan có trình độ đào tạo trung cấp nghề, nếu bà Loan được tuyển dụng vào làm việc tại nhà trường theo chế độ HĐLĐ thì thời gian thử việc là không quá 30 ngày. Nếu bà Loan được tuyển dụng vào viên chức thì thời gian tập sự là 6 tháng.

Nếu sự việc đúng như bà Loan phản ánh thì mức lương trong thời gian thử việc, tập sự mà nhà trường trả cho bà và cách hiểu về thời gian thử việc, tập sự của hiệu trưởng nhà trường là không đúng với quy định.

Về bảo hiểm xã hội, theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên hoặc viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng lao động. Do vậy, khi bà Loan giao kết HĐLĐ hoặc ký kết hợp đồng làm việc viên chức, bà Loan phải được tham gia, đóng bảo hiểm xã hội.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Thời gian tập sự, thử việc không được tính hưởng phụ cấp thâm niên

>> Thời gian thử việc được tính ngày nghỉ phép

>> Tiền thuế thu nhập cá nhân trong thời gian thử việc 

>> Quy định về thời gian thử việc của giáo viên

>> Mức lương trong thời gian tập sự

>> Quy định về miễn tập sự trong tuyển dụng công chức

>> Quy định về chế độ tập sự đối với công chức cấp xã

>> Điều kiện công chức tuyển dụng được miễn chế độ tập sự

>> Về chế độ tập sự trong tuyển dụng công chức

Từ khóa: Hợp đồng lao động , thời gian tập sự , thời gian thử việc