(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Tiến (Thừa Thiên Huế) hỏi: Khi lập hồ sơ mời thầu, việc xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất căn cứ quy định nào? Nhà đầu tư trúng thầu dự án có sử dụng đất có được hưởng các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nội dung hồ sơ mời thầu, trong đó bao gồm cơ sở xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp cho ngân sách Nhà nước trong thời hạn được giao đất hoặc cho thuê đất.

Như vậy, trong hồ sơ mời thầu chỉ nêu các căn cứ, thời điểm để có thể xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp được xác định cụ thể sau khi trúng thầu.

Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai. Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được áp dụng nhằm khuyến khích đầu tư dự án tại các khu đất này.

Tuy nhiên, cần lưu ý dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ là các dự án thuộc các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, thu hút nhiều nhà đầu tư nhằm tận dụng giá trị địa tô của đất.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu , dự án , sử dụng đất