(Chinhphu.vn) – Bà Bùi Quyên Anh làm việc cho một tổ chức phi Chính phủ, có trụ sở tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Hiện, đơn vị của bà muốn đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT cho tất cả nhân viên thì có thể đăng ký ở bệnh viện nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Bùi Quyên Anh như sau:

Tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT quy định người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh.

Trường hợp trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện và tương đương, hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT thì được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Do đó, để biết được danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu, đề nghị bà Quyên Anh liên hệ BHXH quận Ba Đình để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn