(Chinhphu.vn) – Khi nhà thầu hoàn thành các công việc theo thiết kế kèm theo hợp đồng trọn gói đã ký và các nội dung quy định trong hợp đồng thì giá trị thanh, quyết toán hợp đồng trọn gói bằng đúng giá ghi trong hợp đồng đã ký.

Đơn vị của ông Nguyễn Công Nam (tỉnh Bắc Ninh) đang thi công công trình xây lắp theo hình thức hợp đồng trọn gói. Ông hỏi, quá trình thi công và nghiệm thu công việc có cần tính lại theo khối lượng thi công thực tế không?

Đơn vị của ông Nam thi công đúng, đủ các yêu cầu và nội dung trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên khi tính khối lượng thì khối lượng thực tế khác với khối lượng trong hợp đồng. Vậy, khối lượng thi công thực tế có ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng khi quyết toán không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng đã ký.

Đối với hợp đồng trọn gói, khi nhà thầu hoàn thành các công việc theo thiết kế kèm theo hợp đồng đã ký và các nội dung quy định trong hợp đồng thì giá trị thanh, quyết toán hợp đồng trọn gói bằng đúng giá ghi trong hợp đồng đã ký.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng trọn gói , quyết toán