(Chinhphu.vn) - Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011, theo đó, sẽ xem xét, rà soát theo hướng giảm đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường để tránh tốn kém, phát sinh thủ tục hành chính.
Ảnh minh họa

Ông Đào Xuân Hoàng (tỉnh Quảng Trị) phản ánh, theo khoản 1 Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, thì đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường có cả “Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định này”.

Ông Hoàng cho rằng, hiện nhiều công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có quy mô nhỏ như nhà làm việc của các cơ quan, công trình giao thông hoặc các công trình không phải sản xuất kinh doanh mà vẫn phải lập cam kết bảo vệ môi trường đã gây tốn kém kinh phí cho ngân sách và thêm nhiều thủ tục hành chính không cần thiết.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 37 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP có quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Ông muốn biết, hiện có văn bản nào hướng dẫn thực hiện vấn đề này không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời ông Hoàng như sau:

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, thì đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường là Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định này; Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định 29/2011/NĐ-CP đã xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 29/2011/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, rà soát theo hướng giảm đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường để tránh tốn kém, phát sinh thủ tục hành chính như đề xuất của ông Hoàng.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn cụ thể những nội dung liên quan đến những quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định 29/2011/NĐ-CP khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

Tuy nhiên, khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định 29/2011/NĐ-CP thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các dự án vẫn phải tuân thủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Cam kết bảo vệ môi trường