(Chinhphu.vn)Cử tri tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ đề nghị Bộ Y tế nên có quy định các bệnh viện khi điều trị, khám, chữa bệnh không hạn chế thuốc ngoài danh mục để thu hút toàn dân tham gia BHYT.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời ý kiến cử tri như sau:

Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ để bảo đảm sử dụng an toàn, hợp lý, hiệu quả. Đối với lĩnh vực BHYT, để bảo đảm an sinh xã hội, việc cân đối quỹ BHYT giữ một vai trò rất quan trọng. Vấn đề cử tri đề nghị Bộ Y tế có quy định các bệnh viện khi điều trị, khám chữa bệnh không hạn chế thuốc ngoài danh mục liên quan đến phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

Mức hưởng BHYT, việc sử dụng thuốc phải dựa trên hướng dẫn điều trị, tình trạng bệnh tật, dựa trên khả năng chi trả của người dân và khả năng chi trả của quỹ BHYT. Do khả năng đóng góp của người dân không thể là vô tận nên phạm vi quyền lợi hay mức hưởng BHYT cũng cần được xác định.

Theo đó, quỹ BHYT sẽ thanh toán những thuốc cần thiết và có hiệu quả nhất để điều trị cho người bệnh. Đây là những lý do và cơ sở dẫn đến phải lựa chọn, xây dựng danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán. Tại các nước đã thực hiện BHYT, kể cả các nước giàu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Pháp, Đức…, quỹ BHYT cũng quy định danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán và cũng chỉ chi trả trong phạm vi nhất định.

Việc xây dựng danh mục thuốc làm cơ sở để BHYT thanh toán cũng được quy định tại Luật BHYT. Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng danh mục thuốc phù hợp với yêu cầu điều trị và mức đóng BHYT trong mỗi giai đoạn.

Danh mục thuốc được Quỹ BHYT thanh toán hiện nay gồm danh mục thuốc tân dược theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 và danh mục thuốc y học cổ truyền theo Thông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010, rất phong phú, đa dạng về chủng loại và số lượng.

Căn cứ danh mục thuốc này, căn cứ vào mô hình bệnh tật, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị và tổ chức mua sắm theo quy định để điều trị cho người bệnh có thẻ BHYT, đáp ứng với yêu cầu chuyên môn, phù hợp với tuyến điều trị, không để người bệnh tự mua.

Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc này nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị, phù hợp với sự phát triển của khoa học, bảo đảm khả năng chi trả của quỹ BHYT, giảm gánh nặng tài chính, tăng khả năng tiếp cận thuốc điều trị cho người bệnh.

Chinhphu.vn