(Chinhphu.vn) – Ông Bùi Văn Khanh (Bắc Ninh) thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 nhưng khi nhận thì phần ảnh trên giấy phép lái xe không phải ảnh của ông. Ông Khanh hỏi, ông cần làm gì để làm lại giấy phép lái xe?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 12 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ quy định về  kiểm soát thủ tục hành chính quy định nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính: “Bảo đảm tính liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính; Bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính”.

Vì vậy, trường hợp giấy phép lái xe của công dân bị sai ảnh, đề nghị kiến nghị với Sở Giao thông vận tải nơi cấp giấy phép lái xe, để được xem xét cấp giấy phép lái xe mới phù hợp.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: giấy phép lái xe , giao thông vận tải , thủ tục hành chính