(Chinhphu.vn) – Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp bộ, ngành liên quan thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương của Chính phủ, theo đó phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm sẽ được tính toán để gộp chung vào phụ cấp theo nghề.

Ông Nông Thế Quỳnh là giáo viên hạng III, chuyên ngành Hóa - Sinh, công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Năm học 2018 – 2019, ông được phân công làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ thì ông Quỳnh được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

Tuy nhiên, tại Khoản 3 Mục III Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC lại quy định, nhà giáo, cán bộ quản lý công tác tại trường chuyên biệt được hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung và không hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư 05/2005/TT-BNV.

Theo ông Quỳnh, ông được hưởng đồng thời phụ cấp trường chuyên biệt và cả phụ cấp Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhưng huyện chỉ cho ông được hưởng phụ cấp trường chuyên biệt. Ông Quỳnh đề nghị giải đáp chế độ phụ cấp trách nhiệm với trường hợp của ông.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thì mức phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh là theo hạng trường (0,3 đối với trường phổ thông hạng I; 0,2 đối với trường phổ thông hạng II; 0,1 đối với trường phổ thông hạng III).

Khoản 3, Mục II Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP thì nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên biệt được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung và không hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV.

Hiện nay, hệ thống các văn bản trên vẫn đang được thực hiện. Do vậy, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tại trường chuyên biệt chỉ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc đối với trường chuyên biệt.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp bộ, ngành liên quan thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương của Chính phủ (Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hàng Trung ương khóa 12), theo đó phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm sẽ được tính toán để gộp chung vào phụ cấp theo nghề.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trường chuyên biệt , đội thiếu niên tiền phong , phụ cấp trách nhiệm