(Chinhphu.vn) – Vợ của ông Nguyễn Thanh Gô có thẻ BHYT khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP. Quảng Ngãi. Nay vợ ông sắp sinh con và muốn sinh con tại Bệnh viện Phụ nữ TP. Đà Nẵng. Vậy, vợ ông sẽ được hưởng chế độ BHYT như thế nào? Có cần giấy chuyển viện không? Chế độ BHYT khi sinh thường và sinh mổ có khác nhau không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời ông Gô như sau:

Theo quy định của Luật BHYT, vợ ông Gô đến khám và sinh tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi là đúng tuyến quy định. Nếu vợ ông muốn sinh con tại Bệnh viện Phụ Nữ TP Đà Nẵng, ông cần xin Giấy chuyển viện đến Bệnh viện Phụ Nữ TP Đà Nẵng để được hưởng quyền lợi và quỹ BHYT thanh toán như trường hợp đi khám chữa BHYT đúng tuyến.

Trong trường hợp đã chuyển dạ, ông có thể đưa vợ đến Bệnh viện Phụ Nữ TP Đà Nẵng để sinh con, trước khi ra viện nhớ trình thẻ BHYT để được hưởng quyền lợi và quỹ BHYT thanh toán theo quy định.

Trường hợp vợ ông sinh thường, hay sinh mổ thì đều được hưởng chế độ BHYT như nhau.

Chinhphu.vn